Xây dựng và phát triển Kênh bán hàng 4.0 cho Chuyển...

Diễn giả Huỳnh Văn Mười chia sẻ chủ đề: Xây dựng và phát triển Kênh bán hàng 4.0 cho Chuyển đổi số trong nông...

Ngày 24.06.2022 Mr Mười có chuyến hành trình chuyển đổi số...

Ngày 24.06.2022 Mr Mười có chuyến hành trình chuyển đổi số Huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Dưới đây vào hình ảnh nhận ...

Hướng dẫn gắn ID sản phẩm vào link mua hàng

Bước 1: Tìm ID sản phẩm ID sản phẩm ở góc dưới màn hình website Nhơn Mỹ khi bấm vào sản phẩm. Bước 2: Vào nơi...

Hướng dẫn nhập bài học

Bước 1: Chọn MS LMS -> Bài học -> Viết bài mới Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung bài học Bước 3: Chọn loại...

Hướng dẫn sử dụng WP Rocket tăng tốc độ load trang

Sau khi kích hoạt WP Rocket, Vào Settings (Cài đặt) => WP Rocket. 1/Dashboard – Bảng điều khiển Clean Cache: Xóa mọi file cache của trang. Preload Cache: Hướng dẫn...

Hướng dẫn xuất dữ liệu Sản phẩm để tạo file Google...

Bước 1: Truy cập vào trang Xuất Sản phẩm (1) Vào trang Sản phẩm -> (2) Chọn Xuất ra Bước 2: Lấy chọn thông tin sản...

Hướng dẫn nhập đề Speaking

Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2: Nhập tiêu đề Phần Speaking Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Writing

Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2:Nhập phần tiêu đề Phần  Writing Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Reading

Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn nhập đề Listening

Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...