Cách Sử Dụng AdWords Editor (Phiên bản 11)

0
Cửa sổ Người quản lý tài khoản cho phép bạn thêm, tải xuống và quản lý nhiều tài khoản song song, bao gồm cả...

Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video...

0
Google Partners là một chương trình cung cấp cho các đại lý quảng cáo những tài liệu và chương trình đào tạo cần thiết...

Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video...

0
Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào Cửa hàng bánh cupcakes của Rachael sử dụng Trung tâm trợ giúp AdWords và trợ giúp qua...

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo (update 2020)

0
https://youtu.be/LBpeU8yzvwo Công cụ trong tài khoản giúp xác định lý do khiến quảng cáo của bạn không thể xuất hiện. Công cụ cũng hiển thị...

Tiện ích mở rộng Liên Kết Trang Web (update 2020)

0
https://youtu.be/ctRz78HZ5l4 Tiện ích mở rộng quảng cáo liên kết trang web hiển thị liên kết đến các trang cụ thể trên trang web bên dưới...

Tiện ích mở rộng vị trí

0
Tiện ích mở rộng vị trí hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và điểm đánh dấu bản đồ cùng với văn...

Tiện ích mở rộng cuộc gọi (update 2020)

0
https://youtu.be/ZXuUrL2rd7g Tiện ích mở rộng cuộc gọi khuyến khích các cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển thị số điện thoại cùng...

Tiện Ích Mở Rộng Chú Thích (update 2020)

0
https://youtu.be/BxhvWKZveVY Sử dụng tiện ích chú thích để dễ dàng thêm thông tin - và giá trị - vào quảng cáo AdWords của bạn. Tìm...

Sử dụng Lịch Biểu Quảng Cáo (update 2020)

0
https://youtu.be/W69ydmgyNMM Tìm hiểu làm thế nào để lập lịch biểu quảng cáo tùy chỉnh trong AdWords để kiểm soát các ngày cụ thể trong tuần...

Tạo quảng cáo tìm kiếm động

0
Mặc dù hầu hết quảng cáo tìm kiếm đều sử dụng từ khóa để xác định thời điểm quảng cáo hiển thị trên Google...