Công Ty Nhơn Mỹ Ký kết hợp tác với Công ty Luật AJA

29

Ngày 16.12.2023 Với sự chứng kiến rất đông các chủ doanh nghiệp, chúng tôi Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ ký kết hợp tác với Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn AJA trong khuôn khổ thúc đẩy khởi nghiệp cho sinh viên. Sau đây hình ảnh