Hướng Dẫn Gửi Mail Báo Cáo Hàng Ngày

0
Bước 1: To: Muoi@nhonmy.com Cc: kh@nhonmy.com Bước 2: Chủ đề: CÔNG VIỆC CHÍNH BUỔI LÀM VIỆC Bước 3: Nội dung: Kính gửi Công ty Nhơn Mỹ báo...