Thanh toán Cho CTV

0
Bước 1: Vào Quản lý thành viên -> Doanh số & Thanh toán Trang sẽ hiện ra danh sách các thành viên đã Yêu cầu...

Quản lý Cộng tác viên nâng cao

0
Phần 1: Tạo Cộng tác viên Bước 1: Thêm CTV vào hệ thống: Vào Thành viên -> Thêm người dùng mới-> Nhập 1.Tên đăng nhập (Viết liền,...

Hướng dẫn Quản lý Cộng tác viên (Cơ bản)

0
Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản quản lý Bước 2: Vào Quản lý thành viên Bước 3: Tìm thành viên cần nâng cấp Phần 1:...

Hướng dẫn thêm Slide vào trang chủ của website

0
Bước 1: Đăng nhập vào website bằng tài khoản quản lý Bước 2: Vào sửa Slide Cách 1: Chọn Sửa với Elementor -> Chọn vào slide...

Hướng dẫn đặt giá cho khóa học

0
Bước 1: Đăng nhập vào website Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn vào mục MS LMS và chọn Khóa học Bước 3: Chọn vào khóa...

Hướng dẫn nhập bài học

0
Bước 1: Chọn MS LMS -> Bài học -> Viết bài mới Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung bài học Bước 3: Chọn loại...

Hướng dẫn sử dụng WP Rocket tăng tốc độ load trang

0
Sau khi kích hoạt WP Rocket, Vào Settings (Cài đặt) => WP Rocket. 1/Dashboard – Bảng điều khiển Clean Cache: Xóa mọi file cache của trang. Preload Cache: Hướng dẫn...

Hướng dẫn xuất dữ liệu Sản phẩm để tạo file Google...

0
Hướng dẫn xuất dữ liệu sản phẩm từ Woocommerce Bước 1: Truy cập vào trang Xuất Sản phẩm (1) Vào trang Sản phẩm -> (2) Chọn...

Hướng dẫn nhập đề Speaking

0
Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2: Nhập tiêu đề Phần Speaking Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Writing

0
Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2:Nhập phần tiêu đề Phần  Writing Part 1...