Hướng dẫn cài đặt demo themes woopress

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FMRwjSpHIBI&feature=youtu.be

Hướng dẫn cài đặt themes Adrenalin theo demo

Bây giờ bạn cài trang chủ nhé: https://www.youtube.com/watch?v=N_CeYjX8A3E&feature=youtu.be

[hướng dẫn wordpress] Themes Midway – hướng dẫn cài đặt

Video https://www.youtube.com/watch?v=2ci7uVeVd3o&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/midway

[hướng dẫn wordpress] Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt

Sau khi active themes ta tiến hành cài đặt như sau: Video https://www.youtube.com/watch?v=XZ6eYWvC2H0&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/elastik

[hướng dẫn wordpress] Themes Renad- hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải và active themes Renad thành công ta tiến hành vào Renad cài đặt như sau: Sau khi làm xong tất cả mọi...

[hướng dẫn wordpress] Themes ThereTailer – hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải và active theme ThereTailer thành công ta làm như sau: Bước 1: cài đặt và active các plugin:  Visual Composer, Revolution Slider,...

[hướng dẫn wordpress] Themes Strata – hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải và active theme stata thành công Bước 1: active các plugin:  LayerSlider WP, Qode Slide, Qode Carousel , Visual Composer Bước 2: Nhập...

Bộ lọc Google áp dụng cho các tên miền mới

Các bước tiến hành nhằm tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm Google đối với các Website mới bị áp dụng bộ lọc...