Hướng dẫn cài đặt demo themes woopress

0
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FMRwjSpHIBI&feature=youtu.be

Theme panel themes Newspaper

0

Tùy chỉnh theme option themes GoodStore

0
 

Hướng dẫn cài đặt themes Adrenalin theo demo

0
Bây giờ bạn cài trang chủ nhé: https://www.youtube.com/watch?v=N_CeYjX8A3E&feature=youtu.be

[hướng dẫn wordpress] Themes Midway – hướng dẫn cài đặt

0
Video https://www.youtube.com/watch?v=2ci7uVeVd3o&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/midway

[hướng dẫn wordpress] Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt

0
Sau khi active themes ta tiến hành cài đặt như sau: Video https://www.youtube.com/watch?v=XZ6eYWvC2H0&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/elastik

[hướng dẫn wordpress] Themes Renad- hướng dẫn cài đặt

0
Sau khi tải và active themes Renad thành công ta tiến hành vào Renad cài đặt như sau: Sau khi làm xong tất cả mọi...

[hướng dẫn wordpress] Themes ThereTailer – hướng dẫn cài đặt

0
1
Sau khi tải và active theme ThereTailer thành công ta làm như sau: Bước 1: cài đặt và active các plugin:  Visual Composer, Revolution Slider,...

[hướng dẫn wordpress] Themes Strata – hướng dẫn cài đặt

0
4
Sau khi tải và active theme stata thành công Bước 1: active các plugin:  LayerSlider WP, Qode Slide, Qode Carousel , Visual Composer Bước 2: Nhập...