Cuối năm làm gì có nhiều đơn?

0
Cuối năm làm gì có nhiều đơn? 1. Quảng cáo thì sợ tốn tiền mà không có khách?! 2. Thuê nhân viên trả lương sợ ko...

Nếu A/C có 3 dấu hiệu sau thì liên hệ ngay...

0
(1) A/C lo lắng khách hàng / đối tác mình có lưu thông tin của mình khi trao danh thiếp giao thương. (2) Làm...

Google shopping phải bán được hàng? và sự thật luôn lỗ?

0
A/C luôn nghĩ quảng cáo google shopping phải bán được hàng? và sự thật luôn lỗ vì chi phí quảng cáo nhiều hơn lợi...

Chia sẻ về hệ thống quản lý TTS

0
Chia sẻ về hệ thống quản lý TTS Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu và hỗ trợ kết nối mạng lưới cộng tác...

0
Giới thiệu và hỗ trợ kết nối mạng lưới cộng tác viên với doanh nghiệp tác động xã hội. Tài trợ 12 tháng sử...

Kinh doanh trong thời đại kỹ nguyên số

0
Kinh doanh trong thời đại kỹ nguyên số định hướng phát triển thị trường cho sản phẩm đặc sản địa phương trong bối cảnh...