Hướng dẫn sử dụng WP Rocket tăng tốc độ load trang

0
Sau khi kích hoạt WP Rocket, Vào Settings (Cài đặt) => WP Rocket. 1/Dashboard – Bảng điều khiển Clean Cache: Xóa mọi file cache của trang. Preload Cache: Hướng dẫn...

Hướng dẫn xuất dữ liệu Sản phẩm để tạo file Google...

0
Hướng dẫn xuất dữ liệu sản phẩm từ Woocommerce Bước 1: Truy cập vào trang Xuất Sản phẩm (1) Vào trang Sản phẩm -> (2) Chọn...

Hướng dẫn nhập đề Speaking

0
Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2: Nhập tiêu đề Phần Speaking Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Writing

0
Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2:Nhập phần tiêu đề Phần  Writing Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Reading

0
Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản hội viên

0
Bước 1: Vào file thông tin hội viên Bước 2: Chọn vào link đăng nhập và điền tên, mật khẩu Bước 3: Bấm nút đăng nhập. Màn...

Hướng dẫn cách tạo Bài Kiểm Tra

0
Vào phần sửa bài Kiểm tra theo 2 cách Cách 1: Tạo một Khóa học, Tại phần Nội dung khóa học, nhập tiêu để &...

Cách tạo & Lấy danh mục câu hỏi bài Test

0
Phần A: Cấu trúc cây Danh mục Bước 1: Vào MS LMS => Danh mục câu hỏi, tạo 1 danh mục Cha F0 để quản...

Hướng dẫn nhập Bài Test kết nối từ Web chính sang...

0
Phần 1: Tạo Bài Test trên EDUALL.VN Bước 1: Tại Khóa học, tạo Trên trang Eduall.vn. +Nhập thông tin bài thi: Tên, Giới thiệu ngắn về...

Hướng dẫn tính phí giao hàng

0
1. Khu vực giao hàng 1.1 Thêm khu vực giao hàng Ở thanh menu bên trái trong trang quản trị website WordPress, bạn vào Woocommerce => Cài đặt => Chọn...