Khởi nghiệp trong khủng hoảng đột phá hay an toàn

63

Hành trình khởi nghiệp cần nhảy trên đường cong chữ S, và tôi mang tri thức đi chia sẻ, với vốn và kinh nghiệm của mình, mong sao các bạn sinh viên trường Văn Lang nhìn thật hơn về hành trình khởi nghiệp của mình.