Team KCN thăm công ty Nhơn Mỹ

54

Hôm nay, ngày 15.12.2023 như đã hẹn trước Team Cam kết KCN hơn 20 người đại diện hơn 500 danh nghiệp KCN Hồ Chí Minh thăm Cty Nhơn Mỹ. Dưới đây hình ảnh sự kiện

Ngay, trong, sau sự kiện đại diện cty Nhơn Mỹ, Anh Huỳnh Văn Mười có nhiều lịch 1-1 với rất nhiều A/C tìm hiểu sâu hơn sản phẩm công ty, xin chân thành cảm ơn tất cả thành viên Team KCN