Hướng dẫn Quản lý Cộng tác viên (Cơ bản)

19

Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản quản lý
Bước 2: Vào Quản lý thành viên


Bước 3: Tìm thành viên cần nâng cấp

Phần 1: Tình trạng thành viên

: Thành viên đã đăng ký và đang chờ xác nhận Email

: Thành viên đã bị khóa và không được nhận hoa hồng, chia sẻ link giới thiệu

: Thành viên đang hoạt động

Phần 2: Các thông tin cơ bản thành viên

Phần 3: Các chức năng:

  1. Thông tin: Xem thông tin thành viên, hoa hồng tích lũy, đơn hàng
  2. Biolink: link chia sẻ của thành viên

3. Chuyển nhánh & Vai trò:

Lưu ý: Thành viên là Đại lý, người quản lý Chỉ có thể là NVKD

4. Khóa/Mở khóa tài khoản: Quản lý chỉ có thể khóa tài khoản khi Tài khoản không có thành viên cấp dưới hoặc đã chuyển đi hết