Thanh toán Cho CTV

23

Bước 1: Vào Quản lý thành viên -> Doanh số & Thanh toán

Trang sẽ hiện ra danh sách các thành viên đã Yêu cầu thanh toán (Cho Nhân viên KD) hoặc Hệ thống tự động tổng kết hàng tháng (Cho CTV & Đại lý có phát sinh hoa hồng)

  1. Xem chi tiết Hoa hồng CTV

2. Tiến hành thanh toán:

Nếu thành viên có nhập Momo hoặc TK ngân hàng, chọn tài khoản thanh toán & nhập mã giao dịch. Xác nhận sau khi hoàn thành