Nghị Định 90.2008.NĐ-CP Về Chống Thư Rác

Nghị định 90/2008/NĐ – CP Về Chống thư rác (Chương 3-4-5)

0
Chương III TRAO ĐỔI THƯ ĐIỆN TỬ, TIN NHẮN Mục 1: TRAO ĐỔI THƯ ĐIỆN TỬ Điều 17. Tổ chức, cá nhân gửi thư điện tử và...

Nghị định 90/2008/NĐ – CP Về Chống thư rác (Chương 1-2)

0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm...