CuteFTP 9.0 giúp bạn đưa nội dung web lên mạng, máy...

cuteftp-90-1
Hiện nay hầu hết các bạn sử dụng Website đều dùng CuteFTP để truyền file dữ liệu của mình lên host. Tuy nhiên giá...

icms – Hướng dẫn chỉnh file robot.txt

robottxt2
Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần...

DirectAdmin Web Control Panel Demo

directadmin
.   DirectAdmin Demo   Bạn có thể thử hệ thống quản lý hosting  DirectAdmin: Ngươi dùng, Đại Lý, and Quản trị.   NGƯỜI DÙNG CUỐI login: demo_user  password:...

Hướng dẫn sử dụng Direct Admin (Video)

Huong_dan_su_dung_Direct_Admin
  Tạo email trên Hosting Watch movie Tạo email chuyển tiếp - Forwarder Watch movie Tạo email trả lời tự động - Autoresponder Watch movie Check mail trên web - Squirrel Mail Watch...

Hướng dẫn sử dụng directadmin reseller

clip_image019_0000
Hướng dẫn sử dụng  Driectadmin reseller tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN VỚI QUYỀN RESELLER 1. Đăng nhập vào hệ thống: http://IP:2222 hoặc http://domain.com:2222 2....

Hướng dẫn sử dụng Directadmin user

clip_image007
Những khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting Cpanel - Driectadmin tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN VỚI...