Tùy chỉnh sidebar trong category post của themes goodstore [wordpress cơ bản]

185
widget

sidebar

widget

Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc

post
Kết quả:

category

category-post

Tùy chỉnh sidebar trong category product của themes goodstore  cũng tương tự như category post

Video: