Hướng Dẫn Sử Dụng Wordpress Cơ Bản

Hướng dẫn thêm Slide vào trang chủ của website

0
Bước 1: Đăng nhập vào website bằng tài khoản quản lý Bước 2: Vào sửa Slide Cách 1: Chọn Sửa với Elementor -> Chọn vào slide...

Hướng dẫn đặt giá cho khóa học

0
Bước 1: Đăng nhập vào website Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn vào mục MS LMS và chọn Khóa học Bước 3: Chọn vào khóa...

Hướng dẫn nhập bài học

0
Bước 1: Chọn MS LMS -> Bài học -> Viết bài mới Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung bài học Bước 3: Chọn loại...

Hướng dẫn sử dụng WP Rocket tăng tốc độ load trang

0
Sau khi kích hoạt WP Rocket, Vào Settings (Cài đặt) => WP Rocket. 1/Dashboard – Bảng điều khiển Clean Cache: Xóa mọi file cache của trang. Preload Cache: Hướng dẫn...

Hướng dẫn nhập đề Speaking

0
Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2: Nhập tiêu đề Phần Speaking Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Writing

0
Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2:Nhập phần tiêu đề Phần  Writing Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Listening

0
Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hội viên HCA

0
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của hội viên Bước 2: Chọn mục Hội viên ở cột bên trái Bước 3: Chọn vào...

Hướng dẫn thay đổi Logo

0
Bước 1: Chọn Theme Options -> General Bước 2: Logo trang Xóa logo cũ và đăng tải hình ảnh logo mới  Kích thước hình ảnh...

Plugin tự động tải hình về website

0
Tìm & cài plugin QQWorld Auto Save Images trên trang cài đặt wordpress hoặc từ link https://vi.wordpress.org/plugins/qqworld-auto-save-images/ A. Cách cài đặt để tải ảnh về...