Tag: HD Wordpress Video

Thêm hình trong wordpress

0
Video https://www.youtube.com/watch?v=QI_G2F9AcI0&feature=youtu.be

Chèn logo hoặc chữ vào video

0
Download chương trình tại đây Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qr-fhbimyH0&feature=youtu.be

Tùy chỉnh sidebar trong category post của themes goodstore [wordpress cơ...

0
widget
Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc Kết quả: Tùy chỉnh sidebar trong category product của themes goodstore  cũng tương tự như category...

Thêm bản đồ vào trang web, liên hệ

0
Để thêm bản đồ vào trang web, đầu tiên ta truy cập vào trang web maps.google.com và làm như sau: video https://www.youtube.com/watch?v=44CehxLV3Ac&feature=youtu.be

Hướng dẫn sử dụng Widget

0
Widget có thể gọi là một tính năng mà bất kỳ một website WordPress nào cũng phải cần dùng, nó là một tập hợp...

YITH WooCommerce Zoom Magnifier – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]

0
Plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier tích hợp với plugin woocomerce dùng để phóng to hình ảnh của sản phẩm. Sau đây mình sẽ hướng...

Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]

0
them-pipes
Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]

0
them-pipes
Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

[hướng dẫn wordpress] Themes Midway – hướng dẫn thêm slide

0
Video https://www.youtube.com/watch?v=xjVZOnyCVrs&feature=youtu.be

RSS poster pro (post tin tự động) [plugin wordpress]

0
video https://www.youtube.com/watch?v=rAS6rzKMuoU&feature=youtu.be