Tag: widget

Tùy chỉnh sidebar trong category post của themes goodstore [wordpress cơ...

0
widget
Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc Kết quả: Tùy chỉnh sidebar trong category product của themes goodstore  cũng tương tự như category...

Hướng dẫn sử dụng Widget

0
Widget có thể gọi là một tính năng mà bất kỳ một website WordPress nào cũng phải cần dùng, nó là một tập hợp...

Tùy chỉnh sidebar trong trang của themes goodstore [wordpress cơ bản]

0
widget
Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc Kết quả: Video https://www.youtube.com/watch?v=dLM6bK2zOSo&feature=youtu.be