Tùy chỉnh sidebar trong trang của themes goodstore [wordpress cơ bản]

131
widget

sidebar

widget

Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc

layout

done

Kết quả:

kq
Video