Hướng dẫn thêm nhiều giá sản phẩm trong woocomerce [plugin wordpress]

4614

Variable products là một loại sản phẩm trong WooCommerce cho phép bạn cung cấp một tập hợp các biến thể trên một sản phẩm với giá, trạng thái, hình ảnh, và nhiều hơn nữa.

Thêm thuộc tính cho sản phẩm

Để thêm thuộc tính cho sản phẩm bạn vào phần Products -> Attributes

Trong này bạn chọn các trường như Name (Tên thuộc tính), Slug, Type (Kiểu hiển thị), Default sort order (Cách sắp xếp). Xong bạn nhấn Add Attribute.

Đối với thuộc tính kiểu Select, chúng ta thêm các giá trị cho thuộc tính bằng cách bạn vào phần Configure Terms, là phần khoanh đỏ như hình bên dưới

 

Bạn điền các thông tin của giá trị, có thể thêm phần mô tả tại phần Description. Xong bạn nhấn Add New…

Đối với các giá trị khác bạn cũng làm tương tự, ta được các giá trị để chọn lựa khi đăng sản phẩm

 

Thêm các thuộc tính sẽ hiển thị tùy chọn cho sản phẩm

Để thêm một Variable product, bạn chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hoặc tạo một sản phẩm mới bằng cách vào: Products > Products. Bạn có thể chọn nút Add Products hoặc chỉnh sửa một sản phẩm hiện có.

Kéo xuống phía dưới phần Product Data, chúng ta chọn giá trị Variable product.

Trong phần thuộc tính, bạn sẽ cần phải thêm các thuộc tính đầu tiên trước khi chúng ta có thể tạo ra các biến thể (Variable) – Bạn có thể sử dụng các thuộc tính toàn cầu (các thuộc tính đã tạo sẵn) hoặc xác định những tùy chỉnh cụ thể cho từng sản phẩm. Để sử dụng một thuộc tính toàn cầu chọn nó từ danh sách và sau đó chọn Add.

Bạn hãy chọn Select all các nút để thêm tất cả các thuộc tính cho các sản phẩm hoặc chọn các thuộc tính thuộc về sản phẩm, và nhớ check vào phần Used for variations.

 

Xong bạn nhấn Save attributes. Sau khi lưu thay đổi của bạn, bây giờ bạn có thể bắt đầu cài đặt chúng lên trên một sản phẩm. Bạn vào phần Variations.

Đầu tiên, chúng tôi muốn khuyên bạn nên thiết lập giá trị hiển thị mặc định của thuộc tính. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi không có bất kỳ thiết lập mặc định, vì vậy người dùng có thể chọn bất kỳ màu sắc và kích thước ngay từ trang sản phẩm. Nhưng nếu bạn muốn một sự thay đổi nào đó đã chọn khi người dùng truy cập các trang sản phẩm, bạn có thể thiết lập những người ở đây.

Bạn có thể chọn Link all variations để tạo mọi sự kết hợp có thể có của các biến thể. Bạn cũng có thể tạo ra những kết hợp bằng cách chọn Add Variation. Một bảng các giá trị sẽ xuất hiện, sẵn sàng cho bạn nhập dữ liệu đầu vào.

Bạn chọn Enable cho tất cả các kết hợp bạn muốn hiển thị. Sau đó bạn nhấn Publish hoặc update sản phẩm.

Bạn có thể nhập các thuộc tính khác của sản phẩm như giá, giá khuyến mãi, trạng thái… Ví dụ cho giá: Bạn nhấn chọn Choose a field to bulk edit… Chọn Prices, nhấn Go. Sau đó nhập vào giá trị, nhấn ok. Làm tương tự với Sale Prices.

Xem sản phẩm để thấy kết quả ngoài Frontend của quá trình thực hiện.

Người dùng có thể chọn các giá trị thuộc tính khi đặt hàng. Ví dụ ở đây: Độ tuổi, Màu sắc, Cân nặng. Sau đó nút Thêm vào giỏ hàng sẽ xuất hiện. Và nhấn chọn thêm vào đơn hàng.

Như vậy, qua bài viết này bạn đã biết cách thiết lập các thuộc tính mở rộng cho sản phẩm trên WooCommerce. Chúc các bạn thành công!

Video hướng dẫn: