Tag: right-sidebar

Tùy chỉnh sidebar trong trang của themes goodstore [wordpress cơ bản]

0
widget
Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc Kết quả: Video https://www.youtube.com/watch?v=dLM6bK2zOSo&feature=youtu.be