Hướng dẫn nhập đề Reading

61

Bước 1: Đăng nhập

Tên đăng nhập MK
Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2

 

Bước 2: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3)

Bước 3: Nhập phần tiêu đề

Phần Speaking Part 1 đề số 1 đặt tên: Vstep Speaking Part 1-1 

Phần Speaking Part 1 đề số 2 đặt tên: Vstep Speaking Part 1-2

Bước 4: Chọn danh mục

Bước 5: Nhập nội dung đề thi

Bước 6: Lăn chuột xuống và chọn loại đề thi

Bước 7: Chọn thời gian thi nói

Bước 8: Cập nhật sang hệ thống thi: trước khi Đăng khi viết bài mới thì nhấp tích vào “Select websites”

Bước 9: Bấm chọn cập nhật khi sửa bài hoặc “Đăng” khi viết bài mới (cùng một nút chỉ thay tên)

Xem video tham khảo bên dưới: