Hướng dẫn nhập đề Listening

12

Bước 1: Đăng nhập

Tên đăng nhập MK
Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2

 

Bước 2:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3)

Bước 3. Nhập tiêu đề phần Listening:

 • Phần Listening Part 1 đề số 1 đặt tên: Vstep Listening Part 1-1
 • Phần Listening Part 1 đề số 2 đặt tên: Vstep Listening Part 1-2
 • Nhập các đề còn lại tương tự

Bước 4: Nhập phần mô tả

Copy link file nghe từng part trên google drive dán vào vào mô tả bài thi

Bước 5: Chọn danh mục câu hỏi:

Phần Listening Part 1 chọn:

+ Bộ câu hỏi tiếng Anh Vstep

+ Vstep-Listening + Vstep

+ Listening – Part 1

Phần Listening Part 2 chọn:

+ Bộ câu hỏi tiếng Anh Vstep

+ Vstep-Listening + Vstep

+ Listening – Part 2

Phần Listening Part 3 chọn:

+ Bộ câu hỏi tiếng Anh Vstep

+ Vstep-Listening + Vstep

+ Listening – Part 3

Tương tự các các kỹ năng còn loại

Bước 6: Chọn loại bài thi: Phần bài thi Listening chọn Listening

Bước 7: Phần câu hỏi và câu trả lời

 • Phần câu hỏi nhập câu hỏi
 • Phần câu trả lời nhập 4 câu trả lời trắc nghiệm  ( thêm câu trả lời ở phần: thêm câu trả lời )
 • Câu nào là câu trả lời đúng thì nhấp vào

Bước 8: Phần điểm mỗi câu là số điểm của mỗi câu hỏi

 • Điểm chi tiết ở trong Bảng thang điểm bậc 3-5 ở dưới
 • Ví dụ: Phần Listening Part 1 mỗi câu 0,2 điểm

Bước 9: Thêm câu hỏi

 • Nhấp vào thêm câu hỏi để nhập câu hỏi và câu trả lời mới
 • Sau đó cứ nhập hết các câu còn lại

Cập nhật sang hệ thống thi: trước khi “Đăng” khi viết bài mới thì nhấp tích vào “Select websites”

Bước 10: Đăng bài và lưu bản nháp

 • Đăng: với trường hợp làm hoàn thiện tất cả các câu của 1 phần thi
 • Lưu nháp: với trường hợp chưa làm hoàn thiện tất cả các câu của 1 phần thi

*** Cách làm nhanh:

 • Mở file đề cần nhập và phần nhập trên web chia đôi màn hình 
 • Rồi chúng ta Ctrl + C  rồi Ctrl +V qua lại

Xem video tham khảo bên dưới: