HD WordPress Video – Phần 15 : Quản lý người dùng ( Users)

67
tkw8com_Phan_15_Quan_ly_nguoi_dung_Users

– Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để thêm người dùng mới trong WordPress, mà sẽ giúp bạn quản lý những người có thể truy cập vào bảng điều khiển quản trị và chỉnh sửa nội dung trong trang web WordPress của bạn. Thưởng thức.

– In this video we are going to take a look at how to add new users in WordPress, which will help you manage who can access the admin panel and edit content in your WordPress site. Enjoy.