HD WordPress Video – Phần 16: Công cụ (Tools)

71
tkw8com_Phan_16_Cong_cu_Tools

– Trong video này, chúng ta sẽ đi xem một công cụ hữu ích WordPress, mà sẽ giúp bạn quản lý nhập khẩu và xuất khẩu nội dung liên quan đến trang web WordPress của bạn. Thưởng thức.

-In this video we are going to take a look helpful WordPress tools, which will help you manage importing and exporting content in regards to your WordPress site. Enjoy.