Youtube chanel – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]

99

1. Đầu tiên bạn tải về và active plugin wordpress tên là youtube chanel.
Link tải tại đây
Link tải dự phòng tại đây

2. Kéo vào widget và tùy chỉnh như sau:
plugin

lưu ý: ở số 3 bạn xem http://m.nhonmy.com/huong-dan-them-youtube-vao-danh-sach-phat.mnc để biết cách lấy ID

VIDEO HƯỚNG DẪN