Widget – Sửa tiêu đề ở top menu

92
1

Trang http://ototancang.luu.vn

1. Đầu tiên đăng nhập vào quyền quản trị của trang web

2. Vào Appearance -> widget -> tìm phần như bên dưới

 

1

Ghi chú:

– Phần text trong 1. có kết quả thể hiện như  sau:

2

– Phần text trong 2.  có kết quả thể hiện như  sau:

3

Nếu bạn là người am hiểu về code thì có thể chỉnh sửa 1 cách dễ dàng, còn nếu không am hiểu, nhưng bạn vẫn chỉnh chữ “HOTLINE” thành chữ khác thì chỉ việc đổi chữ đó thôi, còn mọi thứ cứ mặc kệ, các còn lại là css chỉnh màu sắc, font chữ.

Video hướng dẫn: