Lỗi wordpress: Không cập nhật phiên bản mới được

706
loi-thu-muc-tam

Lỗi thường gặp của WordPress

loi-thu-muc-tam

1/ Updata bi lỗi không tìm thấy thư mục tạm Bạn vào tư cách là fpt file bổ sung thêm dòng này vào thư mục

 

wp-config define(‘WP_TEMP_DIR’,ABSPATH.’wp-content/uploads/’);

 

sua-1

 

Có thể xem video hướng dẫn