[hướng dẫn wordpress] ThereTailer – thêm tiêu đề trên đầu

14

1
Để thêm tiêu đề như bên trên ta làm như sau:

2
Làm xong nhớ nhấn nút save changes bên dưới.

Video hướng dẫn:

Vòng chuỗi 108 hạt = 200,000đ

Kính không gọng=300.000 đồng

Comments