Youtube Channel Gallery [plugin wordpress]

408
3

Để sử dụng được Plugin Youtube Channel Gallery thành công bạn cần phải:

1. Đã đăng tải youtube của bài lên bài post

2. Tải và active thành công Youtube Channel Gallery

Cách làm như sau:Vào appearance ->widget kéo vào mục cần đặt và tiến hành cài đặt như sau:

3
4
5
6

Video hướng dẫn:

3. Kết quả hiển thị như sau:
2