CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Khóa học Chuyên viên Digital Marketing (Internet Marketing, Online Marketing) do NhonMy tổ chức đã được xây dựng và cải tiến trong nhiều năm. Phương...

Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video...

video
Google Partners là một chương trình cung cấp cho các đại lý quảng cáo những tài liệu và chương trình đào tạo cần thiết...

Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video...

Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào Cửa hàng bánh cupcakes của Rachael sử dụng Trung tâm trợ giúp AdWords và trợ giúp qua...

Đào Tạo Quảng Cáo Google (Full)

Điều chỉnh giá thầu/Chiến lược giá thầu/Ngân sách Điều Chỉnh Giá Thầu Trên AdWords Điều Chỉnh Giá Thầu với Google AdWords Sử dụng Đấu Thầu Tự Động...

Giải quyết vấn đề Trang web bị tạm ngưng với AdWords

00:34: Nếu trang web của bạn đã bị tạm ngưng, thông thường bạn sẽ nhận được một email từ adwords-noreply@google.com . Thư này sẽ...

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo (update 2020)

video
https://youtu.be/LBpeU8yzvwo Công cụ trong tài khoản giúp xác định lý do khiến quảng cáo của bạn không thể xuất hiện. Công cụ cũng hiển thị...

Tiện ích mở rộng Liên Kết Trang Web (update 2020)

video
https://youtu.be/ctRz78HZ5l4 Tiện ích mở rộng quảng cáo liên kết trang web hiển thị liên kết đến các trang cụ thể trên trang web bên dưới...

Tiện ích mở rộng vị trí

Tiện ích mở rộng vị trí hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và điểm đánh dấu bản đồ cùng với văn...

Tiện ích mở rộng cuộc gọi (update 2020)

video
https://youtu.be/ZXuUrL2rd7g Tiện ích mở rộng cuộc gọi khuyến khích các cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển thị số điện thoại cùng...

Tiện Ích Mở Rộng Chú Thích (update 2020)

https://youtu.be/BxhvWKZveVY Sử dụng tiện ích chú thích để dễ dàng thêm thông tin - và giá trị - vào quảng cáo AdWords của bạn. Tìm...