Tiện ích mở rộng Liên Kết Trang Web (update 2020)

101


Tiện ích mở rộng quảng cáo liên kết trang web hiển thị liên kết đến các trang cụ thể trên trang web bên dưới văn bản quảng cáo (và ngoài trang đích chính), giúp khách hàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn chỉ với một nhấp chuột. Liên kết trang web xuất hiện trong quảng cáo ở đầu và cuối kết quả tìm kiếm của Google. Bạn có thể thêm liên kết trang web khi tạo chiến dịch. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản liên kết và URL, đồng thời xem quảng cáo chứa liên kết trang web hoạt động như thế nào trong tab Tiện ích mở rộng quảng cáo.