Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video 2 (Viet sub)

128


Google Partners là một chương trình cung cấp cho các đại lý quảng cáo những tài liệu và chương trình đào tạo cần thiết để đảm bảo những chiến dịch quảng cáo trực tuyến của khách hàng họ đạt hiệu quả.