Tiện ích mở rộng vị trí

81Tiện ích mở rộng vị trí hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và điểm đánh dấu bản đồ cùng với văn bản quảng cáo của bạn.

Trên thiết bị di động, tiện ích mở rộng vị trí bao gồm liên kết có chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn.

Nhấp chuột vào quảng cáo có tiện ích mở rộng vị trí có chi phí mỗi nhấp chuột chuẩn.