Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo (update 2020)

242


Công cụ trong tài khoản giúp xác định lý do khiến quảng cáo của bạn không thể xuất hiện. Công cụ cũng hiển thị bản xem trước trang kết quả tìm kiếm của Google cho một thuật ngữ cụ thể, giúp bạn thấy những quảng cáo nào đang xuất hiện cho từ khóa của bạn.

Sử dụng công cụ này để kiểm tra trạng thái quảng cáo của bạn cho một từ khóa cụ thể. Khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm và các tiêu chí khác như ngôn ngữ và vị trí, công cụ sẽ cho bạn biết liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện xuất hiện trong trường hợp đó hay không.
Nếu bạn muốn thấy quảng cáo của mình xuất hiện như thế nào trong ngữ cảnh, bạn nên sử dụng công cụ này thay vì thực hiện tìm kiếm trên Google. Bạn sẽ thấy kết quả chính xác giống như tìm kiếm của Google nhưng không gây hại cho hiệu suất của bạn bằng cách tích lũy số lần hiển thị quảng cáo mỗi lần bạn tìm kiếm quảng cáo.
Để sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo, hãy nhấp vào công cụ trong trình đơn “Công cụ và phân tích” ở đầu tài khoản AdWords của bạn hoặc truy cập vào google.com.vn/AdPreview.