Tiện ích mở rộng cuộc gọi (update 2020)

65


Tiện ích mở rộng cuộc gọi khuyến khích các cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển thị số điện thoại cùng với quảng cáo, cùng lúc đó hiển thị nút gọi có thể nhấp cùng với quảng cáo của bạn (trên thiết bị di động cao cấp).