icms.vn – Thêm Slide cho web – opencart

171

Phần hướng dẫn thêm hình ảnh vào loạt hình Slide cho web.

slide

Bạn cần phải tạo banner trước khi cài đặt banner đó làm Slide.

Chọn “Hệ Thống” > “Thiết kế” > “Banner” > [Thêm] (hình 1). Đặt tên cho banner làm slide và lưu lại (hình 2).

slide-opencart-0

hình 1

slide-opencart-01

hình 2

Phần Cài đặt của Admin:

Phần mở rộng” > “Những mô đun” > Bạn tìm đến dòng “Trình diễn” > Chọn “Sửa” (hình 3).

Chọn [Thêm mô đun] > Cài đặt thông số như hình 4 > [Lưu].

slide-opencart-admin

hình 3

slide-opencart-admin1

hình 4

Phần Dành Cho User:

Bạn vào “Hệ Thống” > “Thiết Kế” > “Banner“. Tìm đến dòng “Slide_Top” > “Sửa” (hình 5). Tiếp đến, chọn [Thêm Banner] > Chọn Hình ảnh và điền đầy đủ “tiêu đề“, “liên kết” > [Lưu] để hoàn tất (hình 6). Chúc Bạn Thành Công!

slide-opencart

hình 5

slide-opencart1

hình 6