Tag: icms.vn

icms.vn – Thêm Slide cho web – opencart

0
Phần hướng dẫn thêm hình ảnh vào loạt hình Slide cho web. Bạn cần phải tạo banner trước khi cài đặt banner đó làm Slide. Chọn...

icms.vn – Thêm Banner trên/ dưới

0
Đây là phần hướng dẫn thêm banner cho web - opencart. Hình minh họa Để làm được như vậy, cần có sự làm việc của...

icms.vn – Thêm Thông tin dưới Banner/ Khuyến mãi – opencart

0
Sau Đây là phần hướng dẫn Thêm thông tin dưới banner (Slide) (có thể Là Thông tin Khuyến Mãi. Hình minh họa Các Bước Tiến Hành: 1....

icms.vn – Thêm tài khoản người dùng (Admin) – Opencart

0
Bạn Cần đăng nhập với Quyền Admin để thực hiện những thao tác Thêm Tài Khoản Người Dùng. Sau khi Đăng Nhập, bạn chọn Hệ...

icms.vn hướng dẫn đưa sản phẩm mới vào trang chủ bằng...

0
icms.vn hướng dẫn đưa sản phẩm mới vào trang chủ bằng Opencart  (video)

icms.vn hướng dẫn đưa sản phẩm tiểu biểu vào trang chủ...

0
bài viết này hướng dẫn từ  đầu hướng dẫn đưa sản phẩm tiểu biểu vào trang chủ bằng Opencart