icms.vn – Thêm Banner trên/ dưới

167

Đây là phần hướng dẫn thêm banner cho web – opencart. minh hoa-banner

Hình minh họa

Để làm được như vậy, cần có sự làm việc của admin và người dùng.

Phần dành cho Admin:

Đăng nhập vào hệ thống với quyền admin, chọn “Phần mở rộng” > “Những mô đun“. Tìm đến dòng “banner” và nhấn vào nút “Sửa” (hình 1).

Chọn [Thêm mô đun], chọn tên banner và cài đặt như  (hình 2). Nhấn [Lưu] để hoàn tất.

them banner - tren - admin

 hình 1

them banner - tren - admin1

hình 2

 Phần Dành cho Người Dùng (User):

Với công việc của người dùng, cần chuẩn bị những hình ảnh đúng kích thước (kích thước người admin cài đặt – hình 2) để quảng cáo.

Chọn “Hệ Thống” > “Thiết kế” > “Banner”. Bạn tìm đến dòng chứa tên Banner cài đặt (1) – “banner trên” > chọn “Sửa” (hình 3). Tiếp đến chọn “Thêm banner“,  điền đầy đủ “tiêu đề“, “liên kết“, chọn “Hình ảnh” (hình 4). Chọn [Lưu] để hoàn tất.

Làm tương tự  cho (2) – Quảng cáo cuối trang.

Ở hình 4, Có chỗ “tình trạng” = “Bật“: để hiển thị lên web, hoặc chọn “Tắt” để ẩn đi.

them banner - tren

hình 3

them banner - tren - user1

hình 4

Chúc Bạn Thành Công!