Hướng dẫn thêm chữ đầu trang web, khóa ( fixed) theo màn hình

88
tieude-khoa-troi-1

Có nhiều themes ( mẫu web wordpress) không có cái header fiexd trôi theo mà màn hình, bạn phải thực hiện code bằng tay theo hướng dẫn của mình là ok.

tieude-khoa-troi-1

Bạn thực hiện như sau

1. Thêm code này vào file style.css

 

/*nhonmy.com*/
#title_fix {
margin: 0px auto;
position: fixed;
top: 0;
max-width:1106px;
width:100%;
z-index: 2000;
display: block;
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:18px;
color:#FFFFFF;
background:#6C006C;
text-align:center;

-webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
-moz-border-radius-bottomright: 5px;
-moz-border-radius-bottomleft: 5px;
border-bottom-right-radius: 5px;
border-bottom-left-radius: 5px;

border-bottom:1px solid #fff;
}

 

tieude-khoa-troi-2

 

Thêm cái này vào file header.php

<div id=”title_fix”><?php bloginfo(); ?>  <font color=”#FFFF26″ ><?php bloginfo(‘description’); ?> </font></div>

 

tieude-khoa-troi-3

 

Cuối cùng bổ sung nội dung quảng cáo ở trang phần

 

tenmien/wp-admin/ > cho Settings > Nhập nội dung vào 2 ô Site Title và  Tagline

tieude-khoa-troi-4

 

VIDEO  ghi lại thao tác

 

Chúc bạn thành công, góp ý về muoi@nhonmy.com

 

(Vui lòng trích nguồn từ http://m.nhonmy.com nha, vì viết bài hướng dẫn cực lắm bạn hiền….)