[hướng dẫn wordpress] Widget – homepage (boninoxdaithanh.com)

75
widget

widget

Để hiển thị 3 sản phẩm như bên trên ta tiến hành như sau:

bước 1: Đăng  nội dung trong post, nếu bạn chưa biết có thể xem hướng dẫn http://m.nhonmy.com/post-huong-dan-dang-bai.nmc

bước 2:  Vào Appearance ->Widgets và tiến hành như sau:

widget1

widget2

widget3

* các Homepage (column 2 ) và Homepage (column 3 ) làm tương tự