Hướng dẫn thêm ảnh đại diện

34
  • Bước 1: Kéo trỏ chuột xuống bên dưới, ở góc bên phải màn hình. Chọn thiết lập ảnh sản phẩm

  • Bước 2: Chọn ảnh mà bạn muốn đặt làm ảnh đặt diện và nhấn chọn “Thiết lập ảnh sản phẩm” ( đối với hình ảnh đã có sẵn ở Thư viện)

Hoặc chọn “Upload files” sau đó chọn “tải tập tin” để tải ảnh từ máy tính của bạn lên. Nhấn chọn “Thiết lập ảnh sản phẩm”.

  • Bước 3: Nhấn chọn ” Cập nhật” để hoàn thành thêm ảnh đại diện.

Lưu ý: Khi chọn hình ảnh làm ảnh đại diện: ảnh cần phải rõ nét, không bị mờ. Hình ảnh không có link hay logo, bản quyền của doanh nghiệp, người dùng khác.

Tham khảo link:

Biên tập: Thanh Thúy