Hướng dẫn thêm mã sản phẩm trên wordpress

33
  • Bước 1 : Kéo thả trỏ chuột xuống dưới, bên trái màn hình. Chọn “Kiểm kê kho hàng”

 

 

 

 

  • Bước 2: Sau khi ấn chọn “Kiểm kê kho hàng”. Bạn sẽ thấy hiện ” Mã sản phẩm”. Nhập Mã sản phẩm của sản phẩm bạn vào đó

 

 

 

 

  • Bước 3: Nhấn “Cập nhật” để hoàn thành việc thêm “Mã sản phẩm”

Lưu ý: Mỗi sản phẩm chỉ có một mã duy nhất, và không được trùng với mã của sản phẩm khác. Nếu trùng sẽ không tìm thấy sản phẩm

Link tham khảo:

Biên tập: Thanh Thúy