Tag: HCA

Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản hội viên

0
Bước 1: Vào file thông tin hội viên Bước 2: Chọn vào link đăng nhập và điền tên, mật khẩu Bước 3: Bấm nút đăng nhập. Màn...

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hội viên HCA

0
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của hội viên Bước 2: Chọn mục Hội viên ở cột bên trái Bước 3: Chọn vào...

Hướng dẫn thêm video up trực tiếp vào nội dung

0
Bước 1: Chọn sản phẩm cần thêm video Bước 2: Chọn "thêm media" Bước 3: Chọn "create video playlist" Bước 4: Chọn tập tin để tải lên Lưu...

Hướng dẫn thêm video từ Youtube vào nội dung

0
Bước 1: Truy cập vào bài viết bạn muốn sửa Bước 2: Chọn "Thêm media" Bước 3: Chọn "Chèn từ URL" Bước 4: Chọn sao chép link...

Hướng dẫn thêm ảnh đại diện

0
Bước 1: Kéo trỏ chuột xuống bên dưới, ở góc bên phải màn hình. Chọn thiết lập ảnh sản phẩm Bước 2: Chọn...

Hướng dẫn thêm ảnh sản phẩm trên woocommerce

0
Hướng dẫn thêm ảnh sản phẩm trên woocommerce: Bạn đang có nội dung mô tả và muốn thêm ảnh vào như hình bên dưới: Bước...

Hướng Dẫn Đăng Sản Phẩm Dành Cho Woocommerce

0
Hướng dẫn cách đăng sản phẩm dành cho woocommerce: Bước 1: Chọn mục sản phẩm trên thanh công cụ Bước 2: Chọn vào thêm...