[Ebook] Checklist: 32 điều quan trọng cần làm trước khi ra mắt website kinh doanh Online

13
[Ebook] Checklist: 32 điều quan trọng cần làm trước khi ra mắt website kinh doanh Online

Lần đầu ra mắt website có quá nhiều thứ phải chuẩn bị?

Làm gì và không nên làm gì? Làm gì trước làm gì sau để website ra mắt khách hàng thật hoàn hảo?

Tất cả những lưu ý đã được gói gọn trong Ebook “Checklist: 32 Điều quan trọng cần làm trước khi ra mắt website”. Bạn sẽ bao quát gần như tất cả công việc và không quên chi tiết quan trọng nào trong quá trình khởi chạy web.

Checklist cũng sắp xếp công việc theo thứ tự để bạn không phải “hoảng loạn” vào phút cuối để hoànthành công việc. Yên tâm cho lần ra mắt website hoàn hảo!

Tải ebook Checklist: 32 điều quan trọng cần làm trước khi ra mắt website kinh doanh Online

Ra mắt website không còn lúng túng và “quên trước quên sau” với ebook từ Haravan. Xem ngay một vài nội dung từ tài liệu:

Tải ebook ngay tại đây


Nguồn: [Ebook] Checklist: 32 điều quan trọng cần làm trước khi ra mắt website kinh doanh Online