Hướng dẫn thay mật khẩu

207

Bước 1: Vào Thành viên/Users -> Hồ sơ của bạn/Your Profile. Tại mục Quản lý tài khoản /Account Management, Chọn Tạo mật khẩu/Generate Password

Bước 2: Nhập vào mật khẩu mới và chọn Cập nhật hồ sơ/Update profile để cập nhật mật khẩu