Tag: wordpress

Hướng dẫn thay mật khẩu

Bước 1: Vào Thành viên/Users -> Hồ sơ của bạn/Your Profile. Tại mục Quản lý tài khoản /Account Management, Chọn Tạo mật khẩu/Generate Password Bước 2:...

WordPress – Blog nhật ký thông dụng nhất hiện nay Giá...

Đây là một 1 scripts php miễn phí thông dụng nhất đựơc sử dụng để thiết lập blog. Wordpress có điểm mạnh là gọn...