Hướng dẫn cách tạo Bài Kiểm Tra

36

Vào phần sửa bài Kiểm tra theo 2 cách

Cách 1: Tạo một Khóa học, Tại phần Nội dung khóa học, nhập tiêu để & tạo Bài kiểm tra -> Vào Edit để sửa

Cách 2: Vào MS LMS -> Bài kiểm tra, tìm bài đã tạo hoặc Viết bài mới

Bước 1: Nhập/Sửa tên bài Kiểm tra

 

Bước 2: Tại phần Nội dung,
+Nhập Shortcode [btnthi] để lấy nút bắt đầu thi
+Nhập quy tắc kiểm tra, các bước chuẩn bị trước khi kiểm tra, lưu ý,…

 

Bước 3: Số lần thi thử: nhập số lần được phép kiểm tra lại nếu không đạt.

Bước 4: Câu hỏi

Nhập Shortcode câu hỏi. Lưu ý, nếu không thấy dòng Câu hỏi hiện lên, Tại phần Test từ, chọn Trang chính

[dethi listening=listening ltime=45 reading=reading rtime=60 writing=writing wtime=60 speaking=speaking stime=12 ]

Với :
* listening, reading, writing, speaking là tên Danh mục lớn (F1) trong danh mục Câu hỏi. Mỗi danh mục con tương ứng với 1 câu hỏi. Một câu hỏi nằm trong danh mục con sẽ được lấy ngẫu nhiên làm câu hỏi cho đề thi.
* ltime, rtime, wtime, stime là thời gian Kiểm tra lần lượt cho 4 kỹ năng Nghe-Đọc-Viết-Nói

**Cách Lấy danh mục câu hỏi cho bài thi

VD: Kiểm tra Listening của danh mục Vstep-Listening,  Kiểm tra trong vòng 45 phút

[dethi listening=vstep-listening ltime=45]

Bước 5: Quy tắt chấm điểm
+Dòng đầu tiên là điểm tối thiểu để được xác nhận Vượt qua bài kiểm tra. Để trống Bậc 
+Từ dòng thứ 2, là Bậc hoặc nhận xét đạt được

 

Bước 6: Lưu dữ liệu

Chọn Đăng/Cập nhật để lưu dữ liệu