HD WordPress Video – Phần 3 : Chỉnh sửa bài viết hiện tại

77
Phan_3_Chinh_sua_bai_viet_hien_tai

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại WordPress khả năng chỉnh sửa những bài viết hiện tại, mà sẽ giúp chỉnh sửa nội dung cùng với các khía cạnh khác liên quan đến bài viết. Thưởng thức.