Cách Export và Import dữ liệu trong Woocommerce [plugin wordpress]

4994

I. Export dữ liệu

Muốn export được dữ liệu trong wordpress thì đầu tiên bạn phải đăng nhập admin, tiếp theo đó làm như sau:

1
Bạn download file xuống và lưu lại.

Video hướng dẫn:

II. Import dữ liệu

2
3

Video hướng dẫn:

Sau khi upload xong bạn đợi cho nó chạy xong. Khi nào báo Have fun là thành công
Lưu ý:

– trang web phải đảm bảo là upload hình ảnh được. Nếu chương trình báo lỗi:
“Unable to create directory wp-content/uploads/2014/12. Is its parent directory writable by the server?” có nghĩa là không import được
– Trước khi import bạn phải cài plugin wordpress import
– File dữ liệu import vào có đuôi là .xml (file đã export ở trên)